NAŠE SLUŽBY

Tvorba aplikácií na mieru je jednou z našich kľúčových kompetencií. Na základe Vašich požiadaviek navrhneme a implementujeme bezpečné, robustné a škálovateľné riešenie. Vyberáme overené riešenia a technológie, ktoré umožnia aplikáciu implementovať efektívne a v čo najkratšom čase, a zároveň umožnia aj jednoduchú údržbu aplikácie v budúcnosti.

Pre čo najlepšie naplnenie požiadaviek a očakávaní zákazníka uprednostňujeme agilný vývojový proces. Zákazníkovi v pravidelných intervaloch prezentujeme aktuálny produkt, podieľa sa na jeho testovaní a na upresnení a priorizovaní úloh do ďalšieho cyklu. To nám umožňuje rýchlo získať a zapracovať spätnú väzbu, identifikovať nové požiadavky a rýchlo reagovať na zmeny.

Pri návrhu a vývoji aplikácii používame moderné postupy a nástroje. Dôraz kladieme na návrh dátových štruktúr, objektový návrh a kvalitu kódu (návrhové vzory, clean code, DRY, SOLID, ...).

Špecializujeme sa na vývoj aplikácii pre databázové platformy PostgreSQL, ORACLE alebo MS SQL. Ako základ pre vývoj aplikačnej logiky používame technológie Java a Spring, pre webové rozhranie hlavne Angular framework. 

Ponúkame:

- analýza požiadaviek, návrh architektúry SW a objektový návrh

- návrh a implementácia webových (SPA) aplikácií s prepojením na REST server

- analýza, návrh a vývoj klient/server alebo viacvrstvových aplikácií pre spracovanie údajov

- implementácia mobilných aplikácií

- návrh webových API, implementácia REST alebo SOAP webových služieb

- implementácia nástrojov pre import, export, transformáciu a spracovanie údajov

- pre partnerov z EU ponúkame outsorcovanie vývoja a údržby ich softvérových riešení