Naše služby

Analýza a návrh SW

Analýza požiadaviek, návrh architektúry aplikácie a objektový návrh.

Nearshoring

Pre partnerov z EU ponúkame outsourcovanie vývoja a údržby ich softvérových riešení.

Nástroje pre import, export a spracovanie údajov

Implementácia nástrojov pre import, export, transformáciu a spracovanie údajov.

Implementácia web servisov

Návrh webových API, implementácia REST alebo SOAP webových služieb.

Vývoj databázových aplikácií

Analýza, návrh a vývoj klient/server alebo viacvrstvových aplikácií pre spracovanie údajov.

Vývoj web aplikácií

Návrh a implementácia webových aplikácií (SPA) s prepojením na REST server.

CHCETE VEDIEŤ VIAC O NAŠEJ FIRME? ZAUJÍMA VÁS ČO ĎAĽŠIE ROBÍME?

NAŠI PARTNERI

Kde sme?

 • Kancelária

  eNnova s.r.o.
  Pribinova 8953/62
  01001 Žilina
  Slovensko

 • Sídlo spoločnosti

  eNnova s.r.o.
  Bitarová 185
  010 04 Bitarová

  info@ennova.sk
  +421 41 2028904

 • Obchodné údaje