PROJEKTY

Java

Široké portfólio projektov na platforme Java od desktop aplikácií v Eclipse RCP po web servisy v Spring Frameworku

 • Web servis pre zobrazenie údajov na výstupnom zariadení implementovaný v Spring WS, Spring Security a Spring Boot. Automatizovaný build realizovaný v Gradle.
 • REST servis a knižnica pre posielanie správ na pagre cez protokol TCP. REST servis je realizovaný pomocou Spring MVC a zabezpečený cez Spring Security.
 • Web aplikácia zobrazujúca informácie o ochrannom vybavení a jeho aktuálnom umiestnení. Web rozhranie bolo realizované vo frameworku Vaadin a web servis klient pomocou knižnice Jersey.
 • Údržba a vývoj Eclipse RCP aplikácie pre manažment a testovanie ochranného vybavenia. Aplikácia pracuje nad databázovým systémom PostgreSQL. Databázová a servisná vrstva je implementovaná pomocou frameworkov Hibernate a Spring. Tlačových zostavy sú realizované pomocou JasperReports. Ako build systém je použiváný Maven a Tycho plugin.

Android

Vývoj mobilných databázových aplikácií pre Android

 • Mobilný klient pre zobrazenie a editáciu informácií z informačného systému. Klient pracuje s lokálnou databázou a umožňuje výmenu údajov so systémom cez web servisy. Možnosť vyhľadávania informácií pomocou čiarových kódov alebo RFID čipov cez Bluetooth čítačku PetScan.

TEAMsCOM

Jedinečný nástroj pre optimalizáciu práce a týmu

 • TEAMsCOM automaticky meria vzájomnú spoluprácu & komunikáciu členov vášho tímu. TEAMsCOM na základe zozbieraných údajov vytvára požadované reporty. Meraný tím môže byť oveľa lepšie optimalizovaný.
 • www.teamscom.com

Delphi

Klient/server aplikácie pre databázový system Oracle, MSSQL a Firebird.

 • Údržba a vývoj Klient/Server aplikácie podľa požiadaviek zákazníka. Podpora datábázových systémov MSSQL, Oracle a Firebird
 • Riešenie pre synchronizáciu zmien medzi distribuovanými inštaláciami informačného systému.
 • Implementácia vstupných a výstupných modulov do iných informčných sýstemov.
 • Rôzne Windows služby pre pre automatizovaný import údajov, mailing...
 • Tvorba tlačových zostáv v List and Label.